ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ

  • Vacuum filter

    ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ

    ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນດູດເອົາມົນລະພິດ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂີ້ຝຸ່ນ) ທີ່ຖືກດຶງມາຈາກບັນຍາກາດເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນຂອງລະບົບແລະຖືກໃຊ້ລະຫວ່າງຈອກດູດແລະເຄື່ອງດູດ ((ປ່ຽງສູນຍາກາດ)). ເຄື່ອງສູບນ້ ຳ ຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນພອດເຄື່ອງສູບອາກາດສູນຍາກາດ, ພອດດູດ (ຫຼືພອດສູບ) ຂອງປ່ຽງສູນຍາກາດແລະພອດສູນຍາກາດສູບ.