2 ທາງວາວ

  • Pilot Operated 2 Way Steam Sol. Valve YVPS-G

    ການທົດລອງໃຊ້ 2 Way Steam Sol. ວາວ YVPS-G

    ສອງຜ່ານປ່ຽງ solenoid ສໍາລັບຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດໂດຍກົງທົດລອງ solenoid ທົດລອງ, ອີງຕາມສະຖານະການປິດຂອງພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສາມາດແບ່ງອອກເປັນປ່ຽງ solenoid ປິດແລະປົກກະຕິເປີດປ່ຽງ solenoid.